Novinky2020-04-30T10:12:48+02:00

Novinky

apríl 2019

Digitalizácia úverových procesov pre 365.bank

20 apríla, 2019|Tags: , , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting úspešne dodala komplexný balík automatizovaných procesov pre poskytovanie úverov v 365.bank.

Naimplementovaný systém kompletne automatizuje procesy predaja, vyhodnocovania rizikových kritérii a čerpania digitálnych úverov v 365.bank – novej, plne digitálnej banke na slovenskom trhu.

Implementácia a integrácia prebehla na úrovni BPMS (dizajn a vývoj biznis procesu) a Integračného servera (integračné služby, orchestrácie) v prostredí webMethods.

Celý biznis proces je navrhnutý a realizovaný ako automatizované riešenie pre aplikáciu 365.bank.

december 2017

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

14 decembra, 2017|Tags: , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 – 2017).

Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

marec 2017

Automatizácia žiadostí o hypotekárne úvery (APS) pre Poštovú banku, a.s.

14 marca, 2017|Tags: , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu žiadostí o hypotekárne úvery, tzv. APS (Application Processing System).

Systém automatizuje zbieranie dát, vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých žiadostí o úver a výsledok konania komunikuje zákazníkovi za účelom zefektívnenia predaja hypotekárnych úverov.

Integračné služby a orchestrácie boli realizované vo webMethods Integračnom serveri, biznis proces je realizovaný na úrovni webMethods BPMS.

Pre monitorovanie prevádzky a zbieranie dát sme využili v našom riešení webMethods Optimize Engine. Na základe dlhodobej analýzy týchto dát bol následne biznis proces ďalej racionalizovaný, čo umožnilo zjednodušiť a zrýchliť proces schvalovania hypotekárnych úverov.

február 2016

Integrácia Orchestra ESB pre Transpetrol, a.s.

25 februára, 2016|Tags: , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala a zapracovala Orchestra ESB ako kľúčové integračné rozhranie pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala novú ESB (Enterprise Service Bus) Orchestra (Soffico) pre Transpetrol, a.s. ako kľúčový komponent pre integráciu a orchestráciu vŠetkých podnikových informačných systémoch.

Hlavným cieľom nasadenia Orchestra ESB bolo ponúknuť štandardizované API na prístup k podnikovým zdrojom cez webové služby. Dodané riešenie priamo integrovalo existujúce systémy RIS (GIS informačný systém), ECM (Enterprise Content Management) a ERP (SAP ERP + SCADA).

august 2015

Podniková architektúra v Transpetrol, a.s.

14 augusta, 2015|Tags: , , , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting sfinalizovala riešenie pre manažment podnikovej architektúry pre Transpetrol, a.s.

S využitím nástroja BiZZdesign Architect, spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala integráciu EA nástroja s externými zdrojmi dát za účelom poskytovania aktuálnych a presných dát pre potreby riadenia podnikovej architektúry.

máj 2013

Manažment faktúr pre ŽSSK, a.s.

14 mája, 2013|Tags: , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizovaný biznis proces pre spracovanie a riadenie faktúr pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.

Biznis proces bol automatizovaný prostredníctvom Metasonic BPM Engine, ktorý používa novú S-BPM paradigmu pre automatizáciu biznis procesov. Dodaný biznis proces agreguje sieť procesov a pod-procesov, ktoré slúžia na interné (v rámci spoločnosti) alebo externé dodávky tovarov alebo služieb.