Automatizácia manažmentu podnikovej architektúry pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu spracovania konfiguračných položiek z CMDB do modelovacieho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio. Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatický prenos údajov z CMDB do nástroja BiZZdesign Enterprise Studio vrátane automatického premodelovania jednotlivých návrhových vzorov v súlade so štandardom Archimate 3.0 za účelom konsolidácie dát pre riadenie IT infraštruktúry.

2020-04-30T12:15:42+02:0014 marca, 2020|

Podniková architektúra v Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting sfinalizovala riešenie pre manažment podnikovej architektúry pre Transpetrol, a.s. S využitím nástroja BiZZdesign Architect, spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala integráciu EA nástroja s externými zdrojmi dát za účelom poskytovania aktuálnych a presných dát pre potreby riadenia podnikovej architektúry.

2020-04-30T12:45:57+02:0014 augusta, 2015|