Naša vízia

Našou víziou je zabezpečiť, aby disciplína podnikovej architektúry (EA) pomohla našim zákazníkom uvedomiť si hlavné hodnoty v ich podnikaní a poskytnúť im efektívne vedenie a navigáciu pri rozvoji spoločnosti.

Naše skúsenosti

Fabrici Management Consulting má desiatky rokov skúseností v mnohých odvetviach. Úspešne sme realizovali projekty v súkromných spoločnostiach a bankách, ako aj v štátnych inštitúciách.

Bankovníctvo & Financie
Telekomunikácie
Sieťové odvetvia
Štátne inštitúcie

Náš prístup

Chceme byť dôveryhodným poradcom, ktorý poskytuje klientom kvalitné poradenstvo v oblasti riadenia a technológií. Pri našej práci kombinujeme odborné znalosti v daných oblastiach so silnými zručnosťami v oblasti riadenia podnikovej architektúry, stratégie, analýzy, technológií a procesov.

Náš tím

Veríme v tímovú prácu a súčasne v odbornosť a zodpovednosť každého člena tímu. Každý z nás si uvedomuje dôležitosť dodania konečného produktu v požadovanom čase a kvalite.

„Tešíme sa na budúcu spoluprácu.“