Novinky2020-04-30T10:12:48+02:00

Novinky

máj 2020

webMethods integrácie pre ŽSSK, a.s.

14 mája, 2020|Tags: , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala ďalšiu spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. na podporu balíka webMethods a implementáciu doplnkových funkcionalít.

apríl 2020

DMS pre Transpetrol, a.s.

14 apríla, 2020|Tags: , , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala nový DMS (Document management system) na báze Scanview pre Transpetrol, a.s.

Riešenie dodalo celkom nový Enterprise Content Management (ECM) Scanview® za účelom správy, archivácie a sprístupnenia dokumentov pre všetky úrovne riadenia naprieč celou organizáciou.Scanview® je modulárny produkt, ktorý je možné upraviť priamo v súlade s požiadavkami zákazníka. Funkcionalita, ktorú Scanview® ponúka predstavuje predovšetkým zaznamenávanie, správu, ukladanie a archiváciu rôznych typov podnikových dokumentov. Modularita riešenia Scanview® predstavuje ideálny východiskový bod pre intergáciu systému do existujúcej IT infraštruktúry. V tomto prípade sa jednalo o integráciu a publikovanie vybraných služieb Scanview® v Orchestra ESB.

Súčasťou dodávky bolo aj nahradenie existujúceho DMS FileNet novým systémom Scanview® spolu s migráciou existujúcich dokumentov z FileNet-u do Scanview.

Spotrebné úvery pre Poštovú banku, a.s.

1 apríla, 2020|Tags: , , , , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala novú spoluprácu s Poštovou bankou, a.s. za účelom automatizovania procesov spojených s vybavovaním spotrebných úverov APS (Application Processing System) na platforme webMethods od SoftwareAG s front-endovou nadstavbou vo frame-worku Angular.

marec 2020

Automatizácia manažmentu podnikovej architektúry pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky

14 marca, 2020|Tags: , , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu spracovania konfiguračných položiek z CMDB do modelovacieho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatický prenos údajov z CMDB do nástroja BiZZdesign Enterprise Studio vrátane automatického premodelovania jednotlivých návrhových vzorov v súlade so štandardom Archimate 3.0 za účelom konsolidácie dát pre riadenie IT infraštruktúry.

január 2020

Automatizácia BackOffice procesov pre Poštovú banku, a.s.

14 januára, 2020|Tags: , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť.

Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter.

Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.

august 2019

Automatizácia spracovania exekučných konaní pre Poštovú banku, a.s.

29 augusta, 2019|Tags: , , |

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizované riešenie spracovávania exekúcii pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie bolo realizované v prostredí webMethods od spoločnosti SoftwareAG za účelom automatizácie spracovania prichádzajúcich správ z exekútorských úradov. Riešenie dramatickým spôsobom ovplyvnilo výkonnosť zamestnancov back-officu pričom zároveň minimalizovalo operačné riziká.

Odhliadnuc od webMethods Integračného servera bolo riešenie realizované aj prostredníctvom BPMS a CAF (Composite Application Framework) na tvorbu používateľských rozhraní.