About fmc

This author has not yet filled in any details.
So far fmc has created 25 blog entries.

webMethods integrácie pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala ďalšiu spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. na podporu balíka webMethods a implementáciu doplnkových funkcionalít.

2020-05-15T11:50:03+02:0014 mája, 2020|

DMS pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala nový DMS (Document management system) na báze Scanview pre Transpetrol, a.s. Riešenie dodalo celkom nový Enterprise Content Management (ECM) Scanview® za účelom správy, archivácie a sprístupnenia dokumentov pre všetky úrovne riadenia naprieč celou organizáciou.Scanview® je modulárny produkt, ktorý je možné upraviť priamo v súlade s požiadavkami zákazníka. Funkcionalita, ktorú Scanview® ponúka predstavuje predovšetkým zaznamenávanie, správu, ukladanie a archiváciu rôznych typov podnikových dokumentov. Modularita riešenia Scanview® predstavuje ideálny východiskový bod pre intergáciu systému do existujúcej IT infraštruktúry. V tomto prípade sa jednalo o integráciu a publikovanie vybraných služieb Scanview® v Orchestra ESB. Súčasťou dodávky bolo aj nahradenie existujúceho DMS FileNet novým systémom Scanview® spolu s migráciou existujúcich dokumentov z FileNet-u do Scanview.

2020-04-30T13:41:37+02:0014 apríla, 2020|

Spotrebné úvery pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala novú spoluprácu s Poštovou bankou, a.s. za účelom automatizovania procesov spojených s vybavovaním spotrebných úverov APS (Application Processing System) na platforme webMethods od SoftwareAG s front-endovou nadstavbou vo frame-worku Angular.

2020-04-30T12:04:17+02:001 apríla, 2020|

Automatizácia manažmentu podnikovej architektúry pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu spracovania konfiguračných položiek z CMDB do modelovacieho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio. Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatický prenos údajov z CMDB do nástroja BiZZdesign Enterprise Studio vrátane automatického premodelovania jednotlivých návrhových vzorov v súlade so štandardom Archimate 3.0 za účelom konsolidácie dát pre riadenie IT infraštruktúry.

2020-04-30T12:15:42+02:0014 marca, 2020|

Automatizácia BackOffice procesov pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s. Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť. Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter. Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.

2020-04-30T12:23:03+02:0014 januára, 2020|

Automatizácia spracovania exekučných konaní pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizované riešenie spracovávania exekúcii pre Poštovú banku, a.s. Riešenie bolo realizované v prostredí webMethods od spoločnosti SoftwareAG za účelom automatizácie spracovania prichádzajúcich správ z exekútorských úradov. Riešenie dramatickým spôsobom ovplyvnilo výkonnosť zamestnancov back-officu pričom zároveň minimalizovalo operačné riziká. Odhliadnuc od webMethods Integračného servera bolo riešenie realizované aj prostredníctvom BPMS a CAF (Composite Application Framework) na tvorbu používateľských rozhraní.

2020-04-30T11:28:49+02:0029 augusta, 2019|

Digitalizácia úverových procesov pre 365.bank

Spoločnosť Fabrici Management Consulting úspešne dodala komplexný balík automatizovaných procesov pre poskytovanie úverov v 365.bank. Naimplementovaný systém kompletne automatizuje procesy predaja, vyhodnocovania rizikových kritérii a čerpania digitálnych úverov v 365.bank - novej, plne digitálnej banke na slovenskom trhu. Implementácia a integrácia prebehla na úrovni BPMS (dizajn a vývoj biznis procesu) a Integračného servera (integračné služby, orchestrácie) v prostredí webMethods. Celý biznis proces je navrhnutý a realizovaný ako automatizované riešenie pre aplikáciu 365.bank.

2020-04-30T11:13:52+02:0020 apríla, 2019|

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 - 2017). Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

2020-05-15T11:52:32+02:0014 decembra, 2017|

Automatizácia žiadostí o hypotekárne úvery (APS) pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu žiadostí o hypotekárne úvery, tzv. APS (Application Processing System). Systém automatizuje zbieranie dát, vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých žiadostí o úver a výsledok konania komunikuje zákazníkovi za účelom zefektívnenia predaja hypotekárnych úverov. Integračné služby a orchestrácie boli realizované vo webMethods Integračnom serveri, biznis proces je realizovaný na úrovni webMethods BPMS. Pre monitorovanie prevádzky a zbieranie dát sme využili v našom riešení webMethods Optimize Engine. Na základe dlhodobej analýzy týchto dát bol následne biznis proces ďalej racionalizovaný, čo umožnilo zjednodušiť a zrýchliť proces schvalovania hypotekárnych úverov.

2020-04-30T11:47:48+02:0014 marca, 2017|

Integrácia Orchestra ESB pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala a zapracovala Orchestra ESB ako kľúčové integračné rozhranie pre Transpetrol, a.s. Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala novú ESB (Enterprise Service Bus) Orchestra (Soffico) pre Transpetrol, a.s. ako kľúčový komponent pre integráciu a orchestráciu vŠetkých podnikových informačných systémoch. Hlavným cieľom nasadenia Orchestra ESB bolo ponúknuť štandardizované API na prístup k podnikovým zdrojom cez webové služby. Dodané riešenie priamo integrovalo existujúce systémy RIS (GIS informačný systém), ECM (Enterprise Content Management) a ERP (SAP ERP + SCADA).

2020-04-30T12:48:33+02:0025 februára, 2016|
Load More Posts