Spoločnosť Fabrici Management Consulting sfinalizovala riešenie pre manažment podnikovej architektúry pre Transpetrol, a.s.

S využitím nástroja BiZZdesign Architect, spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala integráciu EA nástroja s externými zdrojmi dát za účelom poskytovania aktuálnych a presných dát pre potreby riadenia podnikovej architektúry.