Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala a zapracovala Orchestra ESB ako kľúčové integračné rozhranie pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala novú ESB (Enterprise Service Bus) Orchestra (Soffico) pre Transpetrol, a.s. ako kľúčový komponent pre integráciu a orchestráciu vŠetkých podnikových informačných systémoch.

Hlavným cieľom nasadenia Orchestra ESB bolo ponúknuť štandardizované API na prístup k podnikovým zdrojom cez webové služby. Dodané riešenie priamo integrovalo existujúce systémy RIS (GIS informačný systém), ECM (Enterprise Content Management) a ERP (SAP ERP + SCADA).