Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizovaný biznis proces pre spracovanie a riadenie faktúr pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.

Biznis proces bol automatizovaný prostredníctvom Metasonic BPM Engine, ktorý používa novú S-BPM paradigmu pre automatizáciu biznis procesov. Dodaný biznis proces agreguje sieť procesov a pod-procesov, ktoré slúžia na interné (v rámci spoločnosti) alebo externé dodávky tovarov alebo služieb.