DMS pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala nový DMS (Document management system) na báze Scanview pre Transpetrol, a.s. Riešenie dodalo celkom nový Enterprise Content Management (ECM) Scanview® za účelom správy, archivácie a sprístupnenia dokumentov pre všetky úrovne riadenia naprieč celou organizáciou.Scanview® je modulárny produkt, ktorý je možné upraviť priamo v súlade s požiadavkami zákazníka. Funkcionalita, ktorú Scanview® ponúka predstavuje predovšetkým zaznamenávanie, správu, ukladanie a archiváciu rôznych typov podnikových dokumentov. Modularita riešenia Scanview® predstavuje ideálny východiskový bod pre intergáciu systému do existujúcej IT infraštruktúry. V tomto prípade sa jednalo o integráciu a publikovanie vybraných služieb Scanview® v Orchestra ESB. Súčasťou dodávky bolo aj nahradenie existujúceho DMS FileNet novým systémom Scanview® spolu s migráciou existujúcich dokumentov z FileNet-u do Scanview.

2020-04-30T13:41:37+02:0014 apríla, 2020|

Integrácia Orchestra ESB pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala a zapracovala Orchestra ESB ako kľúčové integračné rozhranie pre Transpetrol, a.s. Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala novú ESB (Enterprise Service Bus) Orchestra (Soffico) pre Transpetrol, a.s. ako kľúčový komponent pre integráciu a orchestráciu vŠetkých podnikových informačných systémoch. Hlavným cieľom nasadenia Orchestra ESB bolo ponúknuť štandardizované API na prístup k podnikovým zdrojom cez webové služby. Dodané riešenie priamo integrovalo existujúce systémy RIS (GIS informačný systém), ECM (Enterprise Content Management) a ERP (SAP ERP + SCADA).

2020-04-30T12:48:33+02:0025 februára, 2016|

Podniková architektúra v Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting sfinalizovala riešenie pre manažment podnikovej architektúry pre Transpetrol, a.s. S využitím nástroja BiZZdesign Architect, spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala integráciu EA nástroja s externými zdrojmi dát za účelom poskytovania aktuálnych a presných dát pre potreby riadenia podnikovej architektúry.

2020-04-30T12:45:57+02:0014 augusta, 2015|