Digitalizácia úverových procesov pre 365.bank

Spoločnosť Fabrici Management Consulting úspešne dodala komplexný balík automatizovaných procesov pre poskytovanie úverov v 365.bank. Naimplementovaný systém kompletne automatizuje procesy predaja, vyhodnocovania rizikových kritérii a čerpania digitálnych úverov v 365.bank - novej, plne digitálnej banke na slovenskom trhu. Implementácia a integrácia prebehla na úrovni BPMS (dizajn a vývoj biznis procesu) a Integračného servera (integračné služby, orchestrácie) v prostredí webMethods. Celý biznis proces je navrhnutý a realizovaný ako automatizované riešenie pre aplikáciu 365.bank.