Integrácia Orchestra ESB pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala a zapracovala Orchestra ESB ako kľúčové integračné rozhranie pre Transpetrol, a.s. Spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala novú ESB (Enterprise Service Bus) Orchestra (Soffico) pre Transpetrol, a.s. ako kľúčový komponent pre integráciu a orchestráciu vŠetkých podnikových informačných systémoch. Hlavným cieľom nasadenia Orchestra ESB bolo ponúknuť štandardizované API na prístup k podnikovým zdrojom cez webové služby. Dodané riešenie priamo integrovalo existujúce systémy RIS (GIS informačný systém), ECM (Enterprise Content Management) a ERP (SAP ERP + SCADA).

2020-04-30T12:48:33+02:0025 februára, 2016|

Podniková architektúra v Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting sfinalizovala riešenie pre manažment podnikovej architektúry pre Transpetrol, a.s. S využitím nástroja BiZZdesign Architect, spoločnosť Fabrici Management Consulting naimplementovala integráciu EA nástroja s externými zdrojmi dát za účelom poskytovania aktuálnych a presných dát pre potreby riadenia podnikovej architektúry.

2020-04-30T12:45:57+02:0014 augusta, 2015|