webMethods integrácie pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala ďalšiu spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. na podporu balíka webMethods a implementáciu doplnkových funkcionalít.

2020-05-15T11:50:03+02:0014 mája, 2020|

Spotrebné úvery pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala novú spoluprácu s Poštovou bankou, a.s. za účelom automatizovania procesov spojených s vybavovaním spotrebných úverov APS (Application Processing System) na platforme webMethods od SoftwareAG s front-endovou nadstavbou vo frame-worku Angular.

2020-04-30T12:04:17+02:001 apríla, 2020|

Automatizácia BackOffice procesov pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s. Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť. Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter. Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.

2020-04-30T12:23:03+02:0014 januára, 2020|

Automatizácia spracovania exekučných konaní pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizované riešenie spracovávania exekúcii pre Poštovú banku, a.s. Riešenie bolo realizované v prostredí webMethods od spoločnosti SoftwareAG za účelom automatizácie spracovania prichádzajúcich správ z exekútorských úradov. Riešenie dramatickým spôsobom ovplyvnilo výkonnosť zamestnancov back-officu pričom zároveň minimalizovalo operačné riziká. Odhliadnuc od webMethods Integračného servera bolo riešenie realizované aj prostredníctvom BPMS a CAF (Composite Application Framework) na tvorbu používateľských rozhraní.

2020-04-30T11:28:49+02:0029 augusta, 2019|

Digitalizácia úverových procesov pre 365.bank

Spoločnosť Fabrici Management Consulting úspešne dodala komplexný balík automatizovaných procesov pre poskytovanie úverov v 365.bank. Naimplementovaný systém kompletne automatizuje procesy predaja, vyhodnocovania rizikových kritérii a čerpania digitálnych úverov v 365.bank - novej, plne digitálnej banke na slovenskom trhu. Implementácia a integrácia prebehla na úrovni BPMS (dizajn a vývoj biznis procesu) a Integračného servera (integračné služby, orchestrácie) v prostredí webMethods. Celý biznis proces je navrhnutý a realizovaný ako automatizované riešenie pre aplikáciu 365.bank.

2020-04-30T11:13:52+02:0020 apríla, 2019|

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 - 2017). Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

2020-05-15T11:52:32+02:0014 decembra, 2017|

Automatizácia žiadostí o hypotekárne úvery (APS) pre Poštovú banku, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu žiadostí o hypotekárne úvery, tzv. APS (Application Processing System). Systém automatizuje zbieranie dát, vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých žiadostí o úver a výsledok konania komunikuje zákazníkovi za účelom zefektívnenia predaja hypotekárnych úverov. Integračné služby a orchestrácie boli realizované vo webMethods Integračnom serveri, biznis proces je realizovaný na úrovni webMethods BPMS. Pre monitorovanie prevádzky a zbieranie dát sme využili v našom riešení webMethods Optimize Engine. Na základe dlhodobej analýzy týchto dát bol následne biznis proces ďalej racionalizovaný, čo umožnilo zjednodušiť a zrýchliť proces schvalovania hypotekárnych úverov.

2020-04-30T11:47:48+02:0014 marca, 2017|