Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť.

Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter.

Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.