webMethods integrácie pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting nadviazala ďalšiu spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. na podporu balíka webMethods a implementáciu doplnkových funkcionalít.

2020-05-15T11:50:03+02:0014 mája, 2020|

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 - 2017). Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

2020-05-15T11:52:32+02:0014 decembra, 2017|

Manažment faktúr pre ŽSSK, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizovaný biznis proces pre spracovanie a riadenie faktúr pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Biznis proces bol automatizovaný prostredníctvom Metasonic BPM Engine, ktorý používa novú S-BPM paradigmu pre automatizáciu biznis procesov. Dodaný biznis proces agreguje sieť procesov a pod-procesov, ktoré slúžia na interné (v rámci spoločnosti) alebo externé dodávky tovarov alebo služieb.

2020-05-15T11:55:01+02:0014 mája, 2013|