DMS pre Transpetrol, a.s.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala nový DMS (Document management system) na báze Scanview pre Transpetrol, a.s. Riešenie dodalo celkom nový Enterprise Content Management (ECM) Scanview® za účelom správy, archivácie a sprístupnenia dokumentov pre všetky úrovne riadenia naprieč celou organizáciou.Scanview® je modulárny produkt, ktorý je možné upraviť priamo v súlade s požiadavkami zákazníka. Funkcionalita, ktorú Scanview® ponúka predstavuje predovšetkým zaznamenávanie, správu, ukladanie a archiváciu rôznych typov podnikových dokumentov. Modularita riešenia Scanview® predstavuje ideálny východiskový bod pre intergáciu systému do existujúcej IT infraštruktúry. V tomto prípade sa jednalo o integráciu a publikovanie vybraných služieb Scanview® v Orchestra ESB. Súčasťou dodávky bolo aj nahradenie existujúceho DMS FileNet novým systémom Scanview® spolu s migráciou existujúcich dokumentov z FileNet-u do Scanview.