Partnerstvo so SoftwareAG2020-05-15T14:49:29+02:00

Partnerstvo so SoftwareAG

Automatizácia BackOffice procesov pre Poštovú banku, a.s.

14 januára, 2020|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť.

Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter.

Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.

Automatizácia spracovania exekučných konaní pre Poštovú banku, a.s.

29 augusta, 2019|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizované riešenie spracovávania exekúcii pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie bolo realizované v prostredí webMethods od spoločnosti SoftwareAG za účelom automatizácie spracovania prichádzajúcich správ z exekútorských úradov. Riešenie dramatickým spôsobom ovplyvnilo výkonnosť zamestnancov back-officu pričom zároveň minimalizovalo operačné riziká.

Odhliadnuc od webMethods Integračného servera bolo riešenie realizované aj prostredníctvom BPMS a CAF (Composite Application Framework) na tvorbu používateľských rozhraní.

Digitalizácia úverových procesov pre 365.bank

20 apríla, 2019|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting úspešne dodala komplexný balík automatizovaných procesov pre poskytovanie úverov v 365.bank.

Naimplementovaný systém kompletne automatizuje procesy predaja, vyhodnocovania rizikových kritérii a čerpania digitálnych úverov v 365.bank – novej, plne digitálnej banke na slovenskom trhu.

Implementácia a integrácia prebehla na úrovni BPMS (dizajn a vývoj biznis procesu) a Integračného servera (integračné služby, orchestrácie) v prostredí webMethods.

Celý biznis proces je navrhnutý a realizovaný ako automatizované riešenie pre aplikáciu 365.bank.

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

14 decembra, 2017|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 – 2017).

Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

Automatizácia žiadostí o hypotekárne úvery (APS) pre Poštovú banku, a.s.

14 marca, 2017|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu žiadostí o hypotekárne úvery, tzv. APS (Application Processing System).

Systém automatizuje zbieranie dát, vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých žiadostí o úver a výsledok konania komunikuje zákazníkovi za účelom zefektívnenia predaja hypotekárnych úverov.

Integračné služby a orchestrácie boli realizované vo webMethods Integračnom serveri, biznis proces je realizovaný na úrovni webMethods BPMS.

Pre monitorovanie prevádzky a zbieranie dát sme využili v našom riešení webMethods Optimize Engine. Na základe dlhodobej analýzy týchto dát bol následne biznis proces ďalej racionalizovaný, čo umožnilo zjednodušiť a zrýchliť proces schvalovania hypotekárnych úverov.