Partnerstvo s Metasonic2020-05-15T14:49:08+02:00

Partnerstvo s Metasonic

DMS pre Transpetrol, a.s.

14 apríla, 2020|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala nový DMS (Document management system) na báze Scanview pre Transpetrol, a.s.

Riešenie dodalo celkom nový Enterprise Content Management (ECM) Scanview® za účelom správy, archivácie a sprístupnenia dokumentov pre všetky úrovne riadenia naprieč celou organizáciou.Scanview® je modulárny produkt, ktorý je možné upraviť priamo v súlade s požiadavkami zákazníka. Funkcionalita, ktorú Scanview® ponúka predstavuje predovšetkým zaznamenávanie, správu, ukladanie a archiváciu rôznych typov podnikových dokumentov. Modularita riešenia Scanview® predstavuje ideálny východiskový bod pre intergáciu systému do existujúcej IT infraštruktúry. V tomto prípade sa jednalo o integráciu a publikovanie vybraných služieb Scanview® v Orchestra ESB.

Súčasťou dodávky bolo aj nahradenie existujúceho DMS FileNet novým systémom Scanview® spolu s migráciou existujúcich dokumentov z FileNet-u do Scanview.

Manažment faktúr pre ŽSSK, a.s.

14 mája, 2013|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizovaný biznis proces pre spracovanie a riadenie faktúr pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.

Biznis proces bol automatizovaný prostredníctvom Metasonic BPM Engine, ktorý používa novú S-BPM paradigmu pre automatizáciu biznis procesov. Dodaný biznis proces agreguje sieť procesov a pod-procesov, ktoré slúžia na interné (v rámci spoločnosti) alebo externé dodávky tovarov alebo služieb.