Naša práca pre ŽSSK, a.s.2020-05-15T14:50:26+02:00

Naša práca pre ŽSSK, a.s.

Nasadenie a rozvoj integračnej platformy webMethods pre ŽSSK, a.s.

14 decembra, 2017|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala integračnú platformu webMethods pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Táto iniciatíva trvala 7 rokov (2012 – 2017).

Súčasťou tohoto projektu bola kompletná inštalácia technologického balíka webMethods, konfigurácia integračných rozhraní a vývoj viacerých integračných scenárov vrátane dávkového spracovania dát, on-line poskytovania dát v reálnom čase, master data managementu alebo publikácia rozhraní pre mobilné a webové komunikačné kanály.

Manažment faktúr pre ŽSSK, a.s.

14 mája, 2013|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizovaný biznis proces pre spracovanie a riadenie faktúr pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.

Biznis proces bol automatizovaný prostredníctvom Metasonic BPM Engine, ktorý používa novú S-BPM paradigmu pre automatizáciu biznis procesov. Dodaný biznis proces agreguje sieť procesov a pod-procesov, ktoré slúžia na interné (v rámci spoločnosti) alebo externé dodávky tovarov alebo služieb.