Naša práca pre Poštovú banku, a.s.2020-05-15T14:49:53+02:00

Naša práca pre Poštovú banku, a.s.

Automatizácia BackOffice procesov pre Poštovú banku, a.s.

14 januára, 2020|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu BackOffice procesov v prostredí webMethods pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie automatizuje manuálne spracovanie dát z rôznych zdrojov, pričom dané dáta agreguje, klasifikuje a konsoliduje. Súčasťou dodaných automatizovaných procesov sú aj reporty, ktoré ponúkajú prehľad rozdieľov a ponúkajú operátorovi odporúčané riešenia ako dané konflikty v dátach vyriešiť.

Hlavné technologické komponenty riešenia predstavujú: webMethods Integračný server, FlatFile adapter a JDBC adapter.

Riešenie prinieslo markantné zlepšenie v efektivite BackOfficeových procesov.

Automatizácia spracovania exekučných konaní pre Poštovú banku, a.s.

29 augusta, 2019|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala automatizované riešenie spracovávania exekúcii pre Poštovú banku, a.s.

Riešenie bolo realizované v prostredí webMethods od spoločnosti SoftwareAG za účelom automatizácie spracovania prichádzajúcich správ z exekútorských úradov. Riešenie dramatickým spôsobom ovplyvnilo výkonnosť zamestnancov back-officu pričom zároveň minimalizovalo operačné riziká.

Odhliadnuc od webMethods Integračného servera bolo riešenie realizované aj prostredníctvom BPMS a CAF (Composite Application Framework) na tvorbu používateľských rozhraní.

Automatizácia žiadostí o hypotekárne úvery (APS) pre Poštovú banku, a.s.

14 marca, 2017|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu žiadostí o hypotekárne úvery, tzv. APS (Application Processing System).

Systém automatizuje zbieranie dát, vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých žiadostí o úver a výsledok konania komunikuje zákazníkovi za účelom zefektívnenia predaja hypotekárnych úverov.

Integračné služby a orchestrácie boli realizované vo webMethods Integračnom serveri, biznis proces je realizovaný na úrovni webMethods BPMS.

Pre monitorovanie prevádzky a zbieranie dát sme využili v našom riešení webMethods Optimize Engine. Na základe dlhodobej analýzy týchto dát bol následne biznis proces ďalej racionalizovaný, čo umožnilo zjednodušiť a zrýchliť proces schvalovania hypotekárnych úverov.