Naša práca pre Ministerstvo financii SR2020-05-15T14:49:42+02:00

Naša práca pre Ministerstvo financií SR

Automatizácia manažmentu podnikovej architektúry pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky

14 marca, 2020|

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu spracovania konfiguračných položiek z CMDB do modelovacieho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio.

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatický prenos údajov z CMDB do nástroja BiZZdesign Enterprise Studio vrátane automatického premodelovania jednotlivých návrhových vzorov v súlade so štandardom Archimate 3.0 za účelom konsolidácie dát pre riadenie IT infraštruktúry.